Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

od 2021-05-10 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

od 2020-05-08 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

od 2019-05-09 do 2024-12-31

 

Oświadczenia majątkowe

  •  Justyna Maciejak

 

 

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zawarcia Jednostka Opis
2020-12-18 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
LUKA-TRANS S.C. Ewa i Zbigniew Korus ul. Maratońska 3B/59 61-553 Poznań:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 4a w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

wartość: 284731,20 PLN
 
2020-08-28 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
LUKA-TRANS S.C. Ewa i Zbigniew Korus ul. Maratońska 3B/59 61-553 Poznań:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących

wartość: 224202 PLN
 
2020-06-29 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Przedsiębiorstwo Budowlane FABER Trojanowo 18A 62-095 Muroiwana Goślina:

Remont klatki schodowej głównej w budynku szkoły

wartość: 30943,72 PLN
 
2019-11-22 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
LUKA-TRANS S.C. Ewa i Zbigniew Korus:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

wartość: 268400 PLN
 
2019-11-05 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej:

Remont elewacji budynku Internatu od strony Wirydarza, kolorystyka oraz izolacja ścian fumdamentowych i zagospodarowanie terenu położonego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących

wartość: 292364,90 PLN
 
2019-06-12 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny:

Remont dachu na budynku gospodarczym - etap drugi

wartość: 96730,52 PLN
 
2019-05-15 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Wiesław Wiącek:

Sprawdzenie stanu technicznego - rocznego budynków na terenia Ośrodka.

wartość: 2800 PLN
 
2019-02-05 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Wiesław Wiącek:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru wraz ze szczegółową specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót na generalny remont części północnej (frontowej) dachu budynku gospodarczego.

wartość: 1845 PLN
 
2019-01-10 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
P.H.U. FOX Jolanta Marcinkowska:

Wykonanie wylewki niwelacyjnej o średniej grubości 5 mm na powierzchni bitumicznej, uzupełnieniu tynków, szpachlowaniu, montażu wykładziny PCV w 3 salach szkoły ponadpodstawowych

wartość: 20934,60 PLN
 
2019-01-02 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
REMET Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych:

Wynajem pomieszczenia

wartość: 26568 PLN
 
2018-12-12 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
P.P.H.U. BOL-BUD Bolesław Szóstak:

Remont pomieszczeń stołówki, dwóch sanitariatów oraz dwóch wejść do stołówki

wartość: 76366 PLN
 
2018-12-10 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Kulczyk Fundation:

System dożywiania dzieci pod nazwą "Żółty Talerz"

wartość: 37000 PLN
 
2018-12-05 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Firma Wiesław Wiącek ul. Rakojedzka 43b Soki:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz nadzór nad remontem stołówki, dwóch sanitariatów i dwóch wejść do stołówki

wartość: 1845 PLN
 
2018-08-27 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Firma Wiesław Wiącek ul. Rakojedzka 43b Soki:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego położonego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w terminie 28 sierpnia-30 listopada 2018

wartość: 8468,55 PLN
 
2018-08-27 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
SODEX Sp. zo.o.:

Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego położonego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących

wartość: 423370,00 PLN
 
2018-06-04 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Gmina Lublin SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej:

Wyżywienie podczas pobytu w SOSW Lublin

wartość: 12,96 PLN
 
2018-06-04 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Usługi Inżynieryjne Przeglądy, Nadzowy, Kosztyorysy inż Wiesław Wiącek:

Sprawdzenie stanu technicznego-rocznego budynków Ośrodka

wartość: 2700 PLN
 
2018-04-30 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
POL-BUD Ryszard Polnik:

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej położonej przy ul. Warszawskiej 17 w Poznaniu

wartość: 555352,08 PLN
 
2018-04-27 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Librus Sp. z o.o.:

Licencja na oprogramowanie

wartość: 1790 PLN
 
2018-03-01 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Jacek Nabzdyk "NABUD" Przedsiębiorstwo Projektowania, Rzeczoznawstwa i Nadzoru Budowlanego:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowo-edukacyjnego na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci niesłyszacych

wartość: 9840 PLN
 
2018-02-01 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Zakład Stolarski Daniel Wilczyński:

Wykonanie okien sosnowych wraz z montażem w budynku internatu Ośrodka

wartość: 14904 PLN
 
2018-01-04 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
RehaBłoch:

Wynajem schodołazu gąsienicowego

wartość: 2700 PLN
 
2017-09-01 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego TROFEOS:

Wynajem sali lekcyjnej

wartość: 1845,00 PLN
 
2017-07-17 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Fundacja im. Macieja Frankiewicza:

wyżywienie podczas półkolonii w okresie od 31 lipca 2017 do 25 sierpnia 2017

wartość: 10125 PLN
 
2017-07-03 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
PPHU ROMAR Roman Chajec, Mariusz Przech:

Wykonanie wylewki niwelacyjnej o grubośc 5mm n powierzchni bitumicznej, uzupełnieniu tynków po zerwaniu listew przyściennych, szpachlowaniu, montażu wykładziny PCV oraz wykoananiem wyprawek malarskich na wysokości 10 cm w dwóch salach lekcyjnych.

wartość: 12146,70 PLN
 
2017-06-22 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Michalszczak:

Wykoanie 5 szt map do clów projektowych (w skali 1:500) terenów sportowych Ośrodka znajdujących się przy sali gimnastycznej

wartość: 1230 PLN
 
2017-06-19 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Librus Sp.z o.o.:

Licencja na dziennik elektroniczny

wartość: 2572 PLN
 
2017-06-02 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Wiesław Wiącek:

Sprawdzenie stanu technicznego - rocznego budynków na terenie Ośrodka

wartość: 2700 PLN
 
2017-05-30 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”:

Wyżywienie i zakwaterowanie w dniach 26-28 czerwca 2017 24 osób

wartość: 4700 PLN
 
2017-05-15 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Wolters Kluwer Polska:

umowa aktualizacyjna na oprogramowanie

wartość: 3000 PLN
 
2017-01-23 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji:

wynajem boiska, szatni

wartość: 3500 PLN
 
2017-01-02 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Magdalena Ereńska-Jurga:

Opieka medyczna pracowników Ośrodka

wartość: 6500 PLN
 
2017-01-02 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
REHA BŁOCH:

wynajem schodołazu

wartość: 2700 PLN
 
2017-01-01 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
AUDYTEL SA:

1. utrzymanie serwerów

2. zapewnienie pomocy techniczej użytkownikom

3. utrzymania serwisu

4. dostęp do systemu (Wizard

wartość: 265,68 PLN
 
2017-01-01 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Firma Handlowo-Usługową ALKOM mgr inż. Henryk Sienkiewicz:

wywóz odpadów żywnościowych

wartość: 2106,00 PLN

Raport dostępności - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Poznań wersja dostępna

Załączniki